ยินดีต้อนรับ "เข้าสู่เว็บไซต์" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทร 053-181699 และ 089-9561508