หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายนายก
การจัดการความรู้KM
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 58-59
งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

ตัวนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

AmazingCounters.com


โครงการลดใช้พลังงานในราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ยินดีต้อนรับ โทร 053-181699
นายอภิชัย ดำแดงดี
นายกอบต.หนองป่าก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอป่าก่อ ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะ 2 ข้างทาง
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เริ่มเก็บขยะตั้งแต่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ถึง บ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าก่อซึ่งเป็นระยะทาง
2 กิโลเมตร ขยะที่เก็บได้

รวมประมาณ 106 กิโลกรัม ซึ่งได้แยกเป็น

ขยะทั่วไป ประมาณ 33 กก.

ขยะอันตราย ประมาณ 2 กก.

ขยะรีไซเคิล ประมาณ 23 กก.

ขยะอื่นๆ ประมาณ 48 กก.
"องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อได้ทำการกำจัดขยะทั่วไปและขยะอื่นๆโดยการเผาและทิ้งในหลุมขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล" ขยะรีไซเคิลรวบรวมไว้ขาย สำหรับขยะอันตรายรวบรวมไว้เพื่อทำลายอย่างถูกวิธีต่อไป
FB


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทำการพ่นหมอกควันรอบที่ 2
ประจำปี 2559 ณพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อทั้ง 10 หมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อดำเนินการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา
และจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหาร ส่วน ตำบลหนองป่าก่อปี 59


วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ได้จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง คลิ๊ก 01 , 02

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดบัญชีรายชื่อคลิ๊ก

>> ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2560 รายละเอียดคลิ๊ก
>> ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม2560 คลิ๊ก
>>ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล รายละเอียดคลิ๊ก
>>กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดคลิ๊ก
>>การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดคลิ๊ก
>>ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียด คลิ๊ก
>>ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 รายละเอียด คลิ๊ก
เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดใช้น้ำมัน(ดีเซล) [14/02/2561]
ราคากลาง [14/02/2561]
ประกาศ [14/02/2561]

ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบบลหนองป่าก่อ

 
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2 งบประมาณ 452,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10 งบประมาณ 228,600 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม งบประมาณ160,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย งบประมาณ 145,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3
< >
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2559 คลิ๊กคลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน สิงหาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กันยายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือนตุลาคา 2559 คลิ๊ก
ขั้นตอนการชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขึ้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม

ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย คลิ๊ก
1. ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office
2.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น อปท. ccis
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท e-plan
5. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
6. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา sis
8. ผลการสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ปี2559
1. ระบบสารสนเทศการจัดการฐาน ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช
3. ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. คู่มืองานพัฒนาชุมชน

กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

 

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin
: Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699