หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายนายก
การจัดการความรู้ KM
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 2561- 2563
งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ ปี 2562
ข้อบัญญัติ ปี 2561
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
เว็บสำคัญ
คลังจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องฯ
โรงพยาบาลดอยหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
จัดหางานเชียงราย
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

ตัวนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

AmazingCounters.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ยินดีต้อนรับ โทร 053-181699 , 089-9561508 E-mail : nongpakoa@gmail.comนายอภิชัย ดำแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ


Line_ตำบลหนองป่าก่อ
ศูนย์รวมข้อมูลติดต่อราชการ info
****************************

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
******************************

ระบบข้อมูลกลาง อปท.
****************************

ระบบบันทึกข้อมูลบัญชี ของ อปท. e-Laas
***************************

สำนักงานจังหวัดเชียงราย
***************************

เว็บ สสส.
*****************************

ระบบเอกสารอิเล็กทรออกนิกส์ (E-Office)
******************************

(มาตรการประหยัดพลังงาน)
****************************


แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลหนองป่าก่อ


.....................................

.......................................

 


วันที่ 22 เมษายน 2561 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร นายสุจิต สุชาติ ป้องกันจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยหลวง

วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัว ขอพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

โครงการประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครอง และการดูแลเด็กเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
วันที่ 26 มกราคม 2561 ร่วมพิธีบวงสรวง สืบชตา และทำบุญเมืองเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 21 มกราคม 2561 กีฬา "หนองป่าก่อเกมส์" ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19
วันที่ 13 มกราคม 2561 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


22/08/2561 ประกาศกำหนดวัน เวลา รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 15/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
23/7/2561 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (+เพิ่มเติม)
20/7/2561 : ประกาศ เรื่องการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น
---------------------------------29 มี.ค. 2561-------------------------------------
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2561
---------------------------------26 มี.ค. 2561-------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
---------------------------------13 มี.ค. 2561-------------------------------------
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 2561
--------------------------------------------------------------------------------------
>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 2561<<

>>ประกาศรับสมัครบุคคลฯ เป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561 >>คลิก<<
>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง คลิ๊ก 01 , 02

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
รายละเอียดบัญชีรายชื่อคลิ๊ก

>> ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2560 รายละเอียดคลิ๊ก
>> ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม2560 คลิ๊ก
>>ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล รายละเอียดคลิ๊ก
>>กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดคลิ๊ก
>>การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดคลิ๊ก
>>ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิถุนายน 2559 รายละเอียด คลิ๊ก
>>ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559 รายละเอียด คลิ๊ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
12/03/2561 โครงการ คสล.หมู่ที่ 3 ต.หนองป่าก่อ
28/02/2561 ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล)
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก ต.หนองป่าก่อ
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม ต.หนองป่าก่อ
20/02/2561 ประกาศราคากลาง คสล. หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง ต.หนองป่าก่อ
เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดใช้น้ำมัน(ดีเซล) [14/02/2561]
-ราคากลาง [14/02/2561]
-ประกาศ [14/02/2561]
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2 งบประมาณ 452,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10 งบประมาณ 228,600 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม งบประมาณ160,000 บาท
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย งบประมาณ 145,000 บาท
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3

<
>
Live Chat
สถานะห้องแชท
ออนไลน์


------------------------------------------------------------


Line ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9561508 , 053-181699

แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน พฤษภาคม 2559 คลิ๊กคลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน มิถุนายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน สิงหาคม 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ประจำปี 2559 คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือน กันยายน 2559 คลิ๊ก
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได คลิ๊ก ตารางแจกเบี้ยประจำเดือนตุลาคา 2559 คลิ๊ก
ขั้นตอนการชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขึ้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี ขั้นตอนชำระภาษี

ประมวลคุณธรรม จริยธรรม

ระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็วและค้นหาข้อมูลได้ง่าย คลิ๊ก
1. ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office
2.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น อปท. ccis
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท e-plan
5. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas
6. ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา sis
8. ผลการสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ปี2559
1. ระบบสารสนเทศการจัดการฐาน ข้อมูลเบี้ยยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช
3. ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
4. คู่มืองานพัฒนาชุมชน

right © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin
: Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699