หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ ยินดีต้อนรับ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยากร

คืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน

แม่ข่ายเยี่ยมอบต.หนองป่าก่อ

ถอดบทเรียนหลังจากที่ได้ลงสอบถาม

คลิ๊ก face book อบต.หนองป่าก่อ

 

   
     

รวมของดีตำบลหนองป่าก่อ

หมู่ที่ 1 วัดห้วยสัก มีบ่อน้ำแก้วธรรมเจดีย์ (บ่อน้ำทิพย์) ซึ่งอยู่ในวัดห้วยสัก บ่อน้ำแก้วธรรมเจดีย์เป็น 1 ใน 72 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั่วประเทศ ในการประกอบพิธี พลีกรรม ตักน้ำทิพย์เพื่อทูลเกล้าถวาย เป็นน้ำสรงอภิเษก
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชมน์มายุครบ 72 พรรษา 6 รอบ

หมู่ที่ 2 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง โดยการนำของนางอุสนา ปวนทา ผู้นำด้านการทอผ้าและได้รวมตัวกันทอเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมา

หมู่ที่ 3 เกษตรพอเพียงบ้านนายเต็ม ดีมี แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงกบที่เพาะพันธุ์เองและการนำขี้กบมาทำเป็นปุ๋ยขี้กบ

กลุ่มปลาร้าบ้านหนองกล้วยหมู่ที่ 4

กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ

เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยอินถา บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังเขียวหมู่ที่ 8

กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่9บ้านทุ่งโป่ง

กลุ่มเลี้ยงแกะหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th