หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
    www.nongpakoa.go.th ยินดีต้อนรับสู่่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ

การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยจะจัดประชุมอย่างน้อย ทุก3เดือน ให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและการเสนอการจัดทำแผน
คณะกรรมการทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ
กิจกรรมโครงการที่ได้สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกอภิชัย ดำแดงดีเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2559
     
     

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th