ประเพณีปี๋ใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ดำแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมให้เกิดความสำนึกในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเครารพนับถือ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ให้ครอบครัว ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ข้าราชการในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน แกนนำหมุ่บ้าน ประชาชนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 

ประมวณภาพกิจกรรม