กิจกรรมพิธีบวงสรวง สืบชตาหลวง และทำบุญเมืองเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายอภิชัยดำแดงดี นายกองคืการบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ เดินขบวนร่วมกิจกรรมพิธีบวงสรวง สืบชะตา และทำบุญเมืองเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายและเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงาย จังหวัดเชียงราย

 

ประมวณภาพกิจกรรม

.....................................

.....................................