วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิทยา รัตนกาญจนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
ร่วมรดน้ำขอพร นายอภิชัย ดำแดงดี นายกองคืการบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย