วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายอภิชัย ดำแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านสุจิต สุชาติ ป้องกันจังหวัดน่านรักษาราชการในตำแหน่ง นายอำเภอดอยหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย