ติดต่อได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้


ไลน์ตำบลหนองป่าก่อ

 

องค์การบรหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

E-mail : nongpakoa@gmail.com

https://www.facebook.com/nongpakoa?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/nongpakoa.th/

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053 181 699 , 089 956 1508