หน้าแรก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา

แบบฟอร์อม ต่างๆ

สำนักปลัด อบต.หนองป่าก่อ
คำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้อง ขอรับความช่วยเหลือ
คำร้องทั่วไป
แบบการเสนอขอโครงการ
แบบแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ

กองคลัง อบต.หนองป่าก่อ
แบบคำขอยกเลิกกิจการ
แบบขออนุญาตประกอบกิจการอันตราย
แบบจดทะเบียนพาณิชย์
แบบเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกป้าย


กองช่าง อบต.หนองป่าก่อ

แบบขออนุญาต ก่อสร้าง (ข.1)
แบบขุดดิน ถมดิน

กองการศึกษา อบต.หนองป่าก่อ
แบบใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวนับสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.comFACEBOOK

Live Chat
ห้องแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ออนไลน์คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกาศ

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
นายอภิชัย ดำแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ


Line_ตำบลหนองป่าก่อ

 


ศูนย์รวมข้อมูลติดต่อราชการ info
****************************

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
******************************

ระบบข้อมูลกลาง อปท.
****************************

ระบบบันทึกข้อมูลบัญชี ของ อปท. e-Laas
***************************

สำนักงานจังหวัดเชียงราย
***************************

เว็บ สสส.
*****************************

ระบบเอกสารอิเล็กทรออกนิกส์ (E-Office)
******************************

(มาตรการประหยัดพลังงาน)
****************************
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

โครงการบริหารจัดการขยะตำบลหนองป่าก่อ


.....................................

.......................................


สถานที่ท่องเที่ยว ต.หนองป่าก่อ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

>>ดาวน์โหลด<<

***********************
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

>>ดาวน์โหลด<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

right © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th
Admin
: Parniphak ch ผู้ดูแลระบบ 053-181699