หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ ข่าวประกวดราคา/สอบราคา กิจกรรม ติดต่อเรา
    www.nongpakoa.go.th ยินดีต้อนรับสู่่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนที่ตำบล
นโยบายนายก
การจัดการความรู้KM
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 58-59
งานกิจการสภา
ประกาศเปิดประชุมสามัญ3
รายงานการประชุมครั้งที่3
ประกาศเปิดประชุมสามัญ2
รายงานการประชุม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ ปี 2560
ข้อบัญญัติ ปี 2559
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
สวัสดิการพื้นฐาน
ศูนย์อปพร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ
สวัสดิการผู้พิการ
แม่และเด็ก
กองทุนหลักประกัน
โครงสร้างพนักงาน
กองคลัง
กองการศึกษา
ร้องเรียนร้องทุกข์
เว็บสำคัญ
คลังจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องุ
โรงพยาบาลดอยหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
จัดหางานเชียงราย
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสัก
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย
หมู่ที่ 5 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านคีรีสุวรรณ
หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโป่ง
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนาใต้
แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองป่าก่อ
กลุ่มเด็กบ้านหน่อยหมู่ 10

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
 
นางลัดดาพร สมเมือง
นายจันทร์คำ ตองติ๊บแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
 
นายศรี ก้างยาง
นายกิตติมิตร ก้างยาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
 
นายไมตรี ปงอ้อคำ
นายรัตน์ ปงเมฆ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายเอนก คำชู
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายบุญตาล ใจวงค์
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
สมาชิกสภา อต.หมู่ 6
นายดวงจันทร์ ปงทอง
นายสมศาสตร์ ชุมภู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นางสาววิมล วงค์ธิ
นายสวิง อุตคำมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายบุญธรรม พรมก๋วน
นายไพจิตร อินทะจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายบุญชุ่ม พงษ์อินทร์วงษ์
นายสมพงษ์ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นางดารินทร์ อภิวงค์งาม
นายศุภกรณ์ น้อยหมอ
กลับไปก่อนหน้า หน้าต่อไป

 

Copyright © 2010. All rights reserved. Contact: nongpakoa@hotmail.co.th  
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
www.nongpakoa.go.th // E-mail: nongpakoa@hotmail.co.th