องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 141 ครั้ง พิมพ์

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)ภาพกิจกรรม อื่นๆ

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์กา


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565


เมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยได้ออกแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่งและ รพสต.ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 23 ครั้ง