องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 17 ครั้ง พิมพ์

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)ภาพกิจกรรม อื่นๆ