องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทาง นายกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ร่วมทำกิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดสถานศึกษา และวัด และได้นำแผนพับ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้ประชาชนในเขต ตำบลหนองป่าก่อภาพกิจกรรม อื่นๆ