องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง พิมพ์

ในวันพฤหัสฯ ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.10 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดกิจกรรม ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


ภาพกิจกรรม อื่นๆ