องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดอ่าน 15 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564 โดยคณะวงค์อำเภอดอยหลวง ณ วัดป่าซางงาม อ.ดอยหลวง จ.เชียงรายภาพกิจกรรม อื่นๆ