องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.หนองป่าก่อ เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศเมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.05 น. เปิดอ่าน 31 ครั้ง พิมพ์





ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Dec

15