องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. เปิดอ่าน 105 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.28 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.27 น. , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.23 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

Jul

06

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.20 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง