องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามอัตรากำลัง

ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2564 เวลา 17.50 น. เปิดอ่าน 18 ครั้ง พิมพ์

- หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Dec

15