องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอภิชัย ดำแดงดี

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 095-4489891

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งว่าง)

ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17.55 น. เปิดอ่าน 124 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

01

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 เวลา 17.49 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

May

05

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.50 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

Dec

15