องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ/รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2566-2570)/รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) พิมพ์ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น