องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

กองช่าง

นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0819610012
นายชัยวัฒน์ ปันทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 0634835158
นางสาวฐิติมาภรณ์ ปาลี
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
นายธนัญชัย ปงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น