องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

กองการศึกษา

นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปิ่นประภา วงค์ตะวัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 064-5905682
นางนวลจันทร์ สีธิวงค์
ครู
นางอำพร เสาร์แก้ว
ครู
นางผัดชรีน มีปัญญา
ครู
นางสาวทับทิม สำราญฤทธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางอำพร อุปคุตม์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมฤดี สีสงค์
คนงานทั่วไป
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น