องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุดา ปฏิเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เบอร์โทร 0966979397
นายยุทธนา แก้วศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
เบอร์โทร 0857058999
นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0819610012
นายยุทธนา แก้วศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0857058999
นางสุปรีดา เหล็กหล่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 0980042069
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 0897577870
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น