องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและยางมะตอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.59 น. , เปิดอ่าน 246 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.11 น. , เปิดอ่าน 185 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.07 น. , เปิดอ่าน 222 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ ตลับพร้อมผงหมึกแท้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้าโรงจอดรถและขยายระบบไฟบริเวณอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ จำนวน 35 รายการ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15.49 น. , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า Internet พร้อมติดตั้งระบบภายใน (ICT Solution) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 169 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 10.24 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วย E-bidding

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.55 น. , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.51 น. , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

เพิ่มเติมเงื่อนไขประกาศเชิญชวน (ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.48 น. , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ชร 3143

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.47 น. , เปิดอ่าน 197 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.42 น. , เปิดอ่าน 201 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.37 น. , เปิดอ่าน 299 ครั้ง

เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิดใช้น้ำมัน(ดีเซล)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.57 น. , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงอาหารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.40 น. , เปิดอ่าน 147 ครั้ง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าซางงามหมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.39 น. , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านป่าซางงาม 156,000

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.39 น. , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหมู่ 1,3,5,6,7,9,10

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.37 น. , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.36 น. , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองกล้วย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.33 น. , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.3

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.27 น. , เปิดอ่าน 137 ครั้ง

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.32 น. , เปิดอ่าน 138 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.3

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.31 น. , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.7

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. , เปิดอ่าน 151 ครั้ง


ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น