องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Placeholder

กิจกรรมการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bile) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 18 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 1 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗


เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงอันตรายของเด็กปฐมวัย


เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 | อ่าน 15 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖


เมื่อ 08 ธันวาคม 2566 | อ่าน 50 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ 3-5 ปี


เมื่อ 01 กันยายน 2566 | อ่าน 115 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมบัณทิตน้อย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565


เมื่อ 31 มีนาคม 2566 | อ่าน 86 ครั้ง

Placeholder

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)


เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 103 ครั้ง

Placeholder

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


เมื่อ 14 มีนาคม 2565 | อ่าน 195 ครั้ง

Placeholder

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ประจำปี 2564


เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 236 ครั้ง

Placeholder

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ 2562


เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 279 ครั้ง

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น