องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ผู้ชนะเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี (e-bidding)

เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 13.58 น. , เปิดอ่าน 947 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2563 - มี.ค. 2563)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562 - ธ.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.54 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2562 - ก.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.53 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2562 - มิ.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.50 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนนลาดยาง สาย ชร 3143 (ม.3-ม.8) โดยวิธีประกวดราคา E-Bidding

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 13.50 น. , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค,2562 - มี.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.49 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค,2561 - ธ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 13.41 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.39 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.34 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง


ย้อนกลับ