องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย

ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 38 ครั้ง พิมพ์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่วัดหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 นำทีมโดยนายกอภิชัย ดำแดงดี รองนายกนายดวงคำ ก้างยาง ส.อบจ ดอยหลวง นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ กำนัน นายวรพงศ์ แสนยอด ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ตำบลหนองป่าก่อ ตำรวจ ทหาร รพ.ดอยหลวง และประชาชนจิตอาสา โดยมีนายอำเภอดอยหลวง นายบดินทร์ เทียมภักดี เป็นประธานในพิธีภาพกิจกรรม อื่นๆ