องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ภาพกิจกรรม

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม

ประกาศเมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 14 - 19 มิถุนายน 2564 อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม สำรวจลูกน้ำยุงลายแจกแผ่นพับและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคที่มากับยุงภาพกิจกรรม อื่นๆ