องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ฐานข้อมูลตลาดชุมชน

การจัดการความรู้ Knowledge Management

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองป่าก่อ

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

ศูนย์ดำรงธรรม/การร้องทุกข์/ร้องเรียน

กองช่าง

งานนโยบายและแผน

งานกิจการสภา

ข้อมูลหมู่บ้าน

งานการเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

งานพัสดุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร-แบบฟอร์ม

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองป่าก่อ

รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

คู่มือประชาชน

งานสวัสดิการชุมชน

รายงานผลการใช้พลังงาน

ไฟล์ LOGO ต่างๆ

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น